top of page

 Görüşme süreci, sıklığı ve şekli:

    Görüşmelerin ve süpervizyonların tamamı mümkün olduğunca haftalık düzende, belirlenen gün ve saatlerde devam ettirilir. Görüşmelerin tamamı 45 dakikadır.

    Psikanalitik çerçeve gereği, danışanın ve süpervizyon desteği alan kişinin mümkün olan en fazla desteği alabilmesini sağlamak amacıyla görüşmelerin haftada en az bir sıklıkla gerçekleşmesi önemlidir. Gerekli durumlarda haftalık görüşme sayısını birlikte konuşarak arttırmak mümkündür.

 

Görüşmelerin ücretlendirilmesi:

    Görüşme ücretleri, görüşmeyi yapan ruh sağlığı çalışanının eğitiminin derinliği ve deneyimine göre değişmektedir. Günümüzde görüşme ücretlerinin tam olarak neye karşılık geleceğine dair karar almak biraz daha fazla etkenin bir araya gelmesini de gerektirdiğinden ruh sağlığı çalışanlarının çalıştıkları ülke, bölge, çalışmak istedikleri topluluğun maddi koşulları, ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik koşullar, sosyal koşullar gibi koşulları da göz önüne almaları gerektiği gerçeğini unutmamak lazımdır. Bu nedenle her zaman beklenen görüşme ücreti, ruh sağlığı çalışanının eğitiminin derinliğini veya deneyimini yansıtmayacak, kendi kişisel koşulları, ekonomik beklentileri, hayat görüşü ve felsefi bakış açısı tarafından da ister istemez şekillenecektir.

      Danışanların ve süpervizyon yardımı alan kişilerin birlikte yol almak istedikleri ruh sağlığı çalışanıyla tüm bu süreçleri açıkça ve yüz yüze konuşması tavsiye edilir.

  

  2023 Ocak- Aralık arası görüşme ücretlerimi, yukarıda yazılı sebeplerle her görüşmede birlikte kararlaştırmak, görüşmenin koşullarının destek alan ve veren taraflar olarak en rahat çalışabileceğimiz şekilde birlikte çizilmesi, gerekli düzenlemelerin yine her sene, aynı netlik, rahatlık ve açıklıkla birlikte kararlaştırılması önceliğimdir. Bu nedenle tarafımdan belirlenen ve duyurulan açık bir görüşme ücreti yoktur. Ücretlendirme ilk görüşme itibariyle koşullar içerisinde birlikte şekillendirilir.

     Görüşmelerin tamamı 2023 yılı için online olarak gerçekleşmektedir.

Görüşmelerin Ücretlendirilmesi ve KVKK:

       Bütün görüşmeler ücretlendirilirken yasal mevzuat gereği ve usulünce ödeme alındığına dair makbuz kesilmekte olduğundan, her görüşme için görüşme talebinde bulunanların "TC Kimlik numaraları" ve "tam isimleri", Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükmüne uyacak şekilde talep edilecek, saklanacak ve korunacaktır.

bottom of page